Posted on

Mowa zależna (“Ona powiedziała, że …”) – reported speech

Ćwiczenia:

Wiadomości teoretyczne: