Posted on

Przysłówki – adverbs

Ćwiczenia: 

Wiadomości teoretyczne: