Lekcje Angielskiego Biznesowego

Jest to rozwiązanie dla tych, którzy muszą się posługiwać angielskim w pracy.

Tematy lekcji Business English  to między innymi:

  • przedstawianie siebie i swojej firmy;
  • rozmowy telefoniczne z kontrahentami, dostawcami i klientami;
  • zwroty potrzebne do negocjacji;
  • przygotowywanie i przedstawianie prezentacji;
  • zwroty formalne i nieformalne;
  • język spotkań towarzyskich;
  • rozmowy kwalifikacyjne;
  • i wiele innych.

Twój osobisty program nauki angielskiego

Przeprowadzona w czasie pierwszej sesji ankieta pomoże ustalić program dostosowany do Twoich osobistych potrzeb.