Posted on

Wyrażanie przyszłości – expressing future

Więcej wiadomości teoretycznych:

Ćwiczenia: