Posted on

@ i inne symbole w języku angielskim

Jak po angielsku odczytać adres e-mail, np: hello@domena.com ?

Jak podyktować taki adres www: https://www.strona.com/podstrona-1/podpodstrona_1 ?

Tak po angielsku czytamy symbole:

 • @ — at
 • . — dot
 • : — colon
 • / — forward slash
 • – — hyphen
 • _ — underscore
 • # — hash

Więc:

 • hello@domena.com to hello at domena dot kom;
 • https://www.strona.com/podstrona-1/podpodstrona_1 to https colon forward slash forward slash www dot strona dot kom forward slash podstrona dash 1 forward slash podpodstrona underscore 1

Kropka w angieslkim poza dot ma jeszcze dwa inne określenia,  zależy gdzie ją spotkamy:

 • jako separator liczb (całych od dziesiętnych) to point: np. 8.92 — eight point nine two
 • jako znak na końcu zdania to full stop

 

A propos zdań, to są w nich jeszcze:

 • , — comma
 • ; — semicolon
 • — — dash (trochę dłuższy niż hyphen) służy do wstawiania informacji dodatkowych do zdania
 • – — hyphen (ten sam co w adresach elekronicznych) służy do łączenia ze sobą słów
 • ! — exclamation mark
 • ? — question mark
 • ‘ — apostrophe
 • ” — (double) quotation mark

To nie jest kompletna lista, ale zawiera znaki najczęściej używane w języku angielskim.