Posted on

Czas Present Simple, czyli mówienie o teraźniejszości po angielsku, cz. 1

Present Simple w pigułce

Użycie:

Do mówienia o czynnościach i wydarzeniach powtarzających się, np. codziennie, co tydzień, itd.

Formułowanie zdań w Present Simple

Przykłady zdań w Present Simple

Twierdzenia I / You / We / They + czasownik w formie podstawowej.He / She / It + czsownik z końcówką s. I sleep 8 hours every night.We go on holiday in June.

He works as a driver.

She loves dogs.

Przeczenia I / You / We / They + don’t + czasownik.He / She / It + doesn’t + czasownik. I don’t wake up at 5 in the morning.You don’t eat carrots.

He doesn’t live in London.

She doesn’t work there anymore.

Pytania Do + I / you / we / they + czasownik?Does he / she / it + czasownik? Do they have 7 children?Do we really have that much money?

Does it work without batteries?

Does he do much DIY?

Często spotykane zwroty w Present Simple:

often, every two days, once a month, on Mondays, never, always, in July, etc.

Szczegóły

W języku angielskim są dwa czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous.
Present simple i służy on do mówienia o czymś, do czego lubię się odnosić jako długoterminowej teraźniejszości, czyli tego, co jest zawsze, często lub nigdy nie ma miejsca.
Słowa zawsze i często sugerują, że są to wydarzenia powtarzające się lub trwające długo, zazwyczaj bez planowania ich końca, np.

 • I work as a teacher. – Pracuję jako nauczyciel. Nie planuję zmiany kariery, jest to coś co robiłem, robię i planuję nadal robić.
 • Ellen goes on holiday in August. – Ellen jeździ na urlop w sierpniu. Każdego roku Ellen robi to samo: bierze swój urlop w sierpniu.
 • Mike wakes up early. – Mike budzi się wcześnie. Każdego dnia.

W opisywaniu tego typu wydarzeń często posługujemy się określeniami jak always, often, every Tuesday, never, practically never, itd.

Ten czas nie służy do powiedzenia: Właśnie popijam kawę, a co Ty robisz?Present Continuous opisany tutaj Do tego użyjemy .

Present Simple w zdaniach twierdzących

Nie bez powodu ten czas się tak nazywa – bardzo łatwo się nim posługiwać, a mianowicie większość czasowników wygląda tak samo, bez względu na to, o której osobie mówimy.

Więc możemy powiedzieć:
• I visit Facebook three times a day.
• You visit your grandparents every summer.
• We visit our family at Christmas.
• They visit two different country every year.

Jedynie gdy mówimy o osobach jak on, ona lub to, to dodajemy końcówkę -s, i mamy np:
• She drinks a lot of water.
• He kisses her with passion.
• It watches me!

Co warto zauważyć, że przeważnie dodamy tylko -s, ale czasem -es, lub -ies.

 • -es dochodzi głównie do słów zakończonych (w wymowie, nie w pisowni!) na dźwięki typu z, s, sz, ż, dż, cz.
  • I wash … – He washes his car himself.
  • I watch … – She watches o lot of TV.
 • -ies, jeśli mamy do czynienia z dwusylabowymi czasownikami zakończonymi na y:
  • I study – He studies English every day.
  • You tidy – She tidies her room On Saturdays.

Tyle na temat zdań twierdzących w Present Simple.

Przeczenia w Present Simple

Tutaj trzeba wprowadzić pojęcie, które dla niektórych może być nowe: operator.

W języku angielskim operatory są używane do tworzenia przeczeń, jak też pytań. W 99% przypadków jest konieczny jakiś operator.

W Present Simple jest to słowo DO. Wygląda jak czasownik DO – robić, ale to nie to samo.

A więc mamy operator do, a w trzeciej osobie, czyli tam, gdzie stawiamy -s na końcu czasownika, tam naszą końcówkę przenosimy do operatora i powstaje does. Ważne by pamiętać, skoro przenieśliśmy -s z czasownika, to już go tam nie ma.

Następny krok do przeczeń to dodanie NOT po operatorze i gotowe:

 • DO + NOT = DON’T
 • DOES + NOT = DOESN’T

I mówimy:

 • I don’t work at John Lewis.
 • They don’t drive because they don’t have a car.
 • She doesn’t have any children. (UWAGA!!! -s jest teraz w operatorze, nie w czasowniku!)
 • He doesn’t watch a lot of TV. (UWAGA!!! – tak jak powyżej!)

Wcześniej wspomniałem, że w 99% przypadków użyjemy operator, ale z pewnymi czasownikami nie używa się operatorów. Teraz je tylko wymienię, a napiszę o nich osobno:

 • to be (am / is / are) i
 • czasowniki modalne: can, must, should, itd.

Pytania w Present Simple

Tu też używamy operatory, tym razem bez NOT, czyli samo DO i DOES i działa to tak:

 • You love comedies! – Do you love comedies?
 • I eat a lot of chocolate. – Do I eat a lot of chocolate?
 • She wears short dresses. – Does she wear short dresses?

Jedyna rzecz, którą robimy to zaczynamy od DO i kopiujemy zdanie.
W przypadku he, she i it używamy DOES i ucinamy -s z czasownika (she wears – does she wear?) i wszystko!

Na takie pytania zazwyczaj odpowiadamy krótko, to znaczy w trzech słowach, np.

 • Do you love comedies? – Yes, I do.
 • Does she wear hats? – No, she doesn’t.

Gdy zależy nam na informacji bardziej konkretnej niż tak lub nie, to zadajemy pytania z pytajnikami. W dalszym ciągu używamy tu operatory:

 • Where do you work?
 • When does she go on holiday?
 • How many books do they read a year?

Może słyszeliście tu lub tam, że odczytanie zdania z uniesieniem głosu na końcu to nie jest poprawne zadanie pytania. Tu się nie do końca zgodzę – jest sytuacja gdzie to jest na miejscu, a mianowicie gdy się dziwimy prawdzie, np.
Zgodnie z tym, co wiemy, to znajomy pracuje w sklepie DIY. On nam mówi, że pracuje w sklepie zoologicznym. Jak najbardziej można zareagować zdaniem twierdzącym You work at a zoo shop? z uniesioną intonacją. To jest jednak jedyna sytuacja, gdzie tak zadaje się pytania w Present Simple.

Podsumowanie

Present Simple jest czasem łatwym w użyciu i służy nam do mówienia o sytuacjach regularnie powtarzających się.