Posted on

Przyimki miejsca

IN – ON – AT

IN

Przyimek IN jest używany, gdy coś znajduje się w środku czegoś, czyli gdy jest mowa o przestrzeni trójwymiarowej:
✅”in a building”,
✅”in a room”,
✅”in a bag”

Dlatego, że ulice, na których są nasze domy, też są trójwymiarowe (drzewa po bokach, budynki, itp.), to mówimy, że mieszkamy “w ulicy”, np.
✅”James lives in Park Street.”
Dlaczego nie
❌”James lives on Park Street.”
To wyjaśnię w sekcji dotyczącej przyimka ON.

Gdy oglądamy zdjęcia (nieważne, czy na papierze czy na ekranie) i komentujemy obiekty tam się znajdujące, to też mówimy, że są one “in the picture”, np.
✅”There are three people in this picture. Who are they?”

ON

Ogólnie mówiąc zaimek ON jest używany, gdy mowa o powierzchniach, np.
✅”on the wall”,
✅”on the floor”,
✅”on my head”, etc.

Jeśli byśmy powiedzieli, że “James lives on Park Street.”, to tak, jakbyśmy mówili, że mieszka na ulicy, czyli nie ma domu, w którym mógłby się schronić.

Jeśli ✅”There is an apple on the picture”, to dlatego, że ktoś to jabłko położył na zdjęciu, nie przejmując się, że może to zdjęcie zniszczyć. Jabłko nie zostało sfotografowane.

Gdy mowa o elektronice (TV, computer, radio, phone) to pliki, zdjęcia, filmy, numery telefonów są ON:
✅”a picture on your phone”,
✅”a film on TV”,
✅”a program on the radio”.

Jedno ciekawe użycie ON, to gdy mowa o środkach transportu publicznego, ponieważ mówi się
✅”I’m on the bus.”
lub
✅”She is coming on a train.”

AT

Przyimek AT znaczy “na obszarze” gdzie coś jest.

Czasem to będzie miejsce, np.
✅”Does number 8 stop at this bus stop?”
Dlaczego nie ❌”on this bus stop”? Ponieważ przystanki autobusowe nie są płaskie, a autobusy nie wjeżdżają na ich górę – zatrzymują się przy wiacie lub słupku wskazującym, że to przystanek.

Innym razem to będzie nie tyle miejsce, co wydarzenie tam się odbywające, np.
✅”Were you at the football game last Saturday?”
Football game to nie miejsce, ale wiemy, gdzie one się odbywają.

IN czy AT?

Zależy, co jest ważniejsze: miejsce, czy fakt, że mowa o wnętrzu.
Jeśli miejsce, to najczęściej będzie to AT:
✅”at the restaurant”,
✅”at the church”,
✅”at the supermarket”
Jeśli fakt, że nie na zewnątrz, to lepiej użyć IN:
✅”in the house” (ale nie ❌”in home” – tego nikt nie mówi),
✅”in the shop”

Są pewne ustalone wyrażenia, np.
✅”at home”,
✅”at work”,
✅”at school”.
One się nigdy nie zmieniają. Po prostu tak się mówi.

Quiz

Tu jest przygotowany przeze mnie krótki quiz z tych trzech przyimków miejsca.
W dolnym lewym rogu można zmienić tryb i ćwiczyć na różne sposoby.
Udanego powtarzania 🙂