Posted on

Pożyczać czy pożyczać – borrow czy lend?

Borrow znaczy pożyczać od kogoś. Jeśłi chodzi o kierunek przekazywania pożyczki, to podobne znaczenie ma brać – zawsze bierzemy od kogoś. Nie powiedzielibyśmy: 

  • Czy możesz mi wziąć dwa jabłka?Can I borrow you two apples? tylko 
  • Czy mogę wziąć od ciebie dwa jabłka?Can I borrow two apples from you? 

Tak samo trzeba myśleć o borrow, czyli brać od kogoś. 

Pożyczając od kogoś, nie musimy obowiązkowo mówić od kogo chcemy pożyczyć, to jest domniemane, więc możemy po prostu powiedzieć 

  • I’d like to borrow your lamp (from you – od ciebie jest domniemane).

Lend znaczy pożyczać komuś, podobnie jak dawać – zawsze dajemy komuś. Więc gdy mówimy:

  • I’d like you to lend me ten pounds. – Chciałbym, byś mi pożyczył 10 funtów. to tak jakbyśmy mówili Chciałbym, byś mi dał 10 funtów.

Gdy pożyczamy komuś, to chcemy być bardziej precyzyjni niż gdy pożyczamy od kogoś i powiedzieć komu coś pożyczamy, nie wystarczyłoby powiedzieć: 

  • She lent her car. Chcielibyśmy też wiedzieć komu ona pożyczyła swój samochód, więc więcej informacji jest w zdaniu:
  • She lent her car to her sister. lub She lent her sister her car. 

Kilka ćwiczeń