Posted on

(Phrasal) verbs

Wiadomości teoretyczne:

Phrasal verbs to rodzaj czasowników. W zasadzie jest to połączenie czasownika z dodatkowym słowem, najczęściej przyimkiem. Do niektórych phrasal verbs dodaje się dwa słowa.

Wszystkie czasowniki, w tym phrasal verbs można podzielić na tzw. przechodnie (transitive verbs) i nieprzechodnie (intransitive verbs). Co to znaczy? 

To znaczy, że czasowniki przechodnie (transitive) wymagają dopełnienia (w formie osoby lub nazwy przedmiotu bez dodatkowych przyimków przed nimi). Przykłady:

 • I told Jane that I loved her. – Tutaj do obu czasowników tell i love trzeba było dodać osobę (Jane i her).
 • They visit me every weekend. – Do czasownika visit też trzeba było dodać osobę (me). 

Czasowniki nieprzechodnie (intransitive) nie wymagają dopełnienia. Przykłady.

 • He was tired, so he went to sleep. – Gdy używamy go i sleep, to nie uzupełniamy ich ani rzeczami ani osobami. 
 • They say on the news that it is going to rain. – Ani do say ani do rain też bezpośrednio nie dodajemy nic. 

Niektóre czasowniki w zależności od kontekstu mogą być przechodnie lub nieprzechodnie, kilka przykładów:

 • I read a book every evening. (przechodni)
 • Jane likes reading the children a book. (przechodni)
 • There was nothing good on the telly, so I was reading. (nieprzechodni)
 • I never drink white wine. (przechodni)
 • I’m drinking, because I’m thirsty. (nieprzechodni)

Dokładnie tak samo jest z phrasal verbs. W ich przypadku jednak dodatkowo pytamy się: czy rozbić czasownik od dodatkowego słówka czy nie. 

Sprawa jest prosta w dwóch przypadkach: 

 • jeśli phrasal verb jest nieprzechodni (intransitive), to nie ma go czym rozbijać: Fire goes out if there is no oxygen. 
 • jeśli phrasal verb jest przechodni, ale ma dwa dodatkowe słowa, to nigdy ich nie rozdzielamy: I don’t get on with my mother-in-law. 

Sprawy się komplikują gdy mamy chcemy użyć taki phrasal verb, który jest przechodni (transitive) i ma tylko jedno dodatkowe słówko. Najlepiej sprawdzić czy można je rozbić czy nie w dobrym słowniku.

Dodatkowe wskazówki:

 • te, co można rozdzielić osobą/rzeczą, to można też osobę/rzecz wymienić na końcu, ale nie można tego zrobić jeśli zastępujemy osobę/rzecz zaimkiem: 
  • I picked my daughter up from school. = I picked up my daughter from school. = I picked her up from school.

   Powiedzenie I picked up her from school. byłoby złe i niezrozumiałe. 

 • te, w których osobę/rzecz zostawimy na koniec, to i zaimek zostawimy na koniec, przykład: 

  Other children at school pick on my son. = Other children at school pick on him.

Dodatkowe linki z wiadomościami

Ćwiczenia

Słownik phrasal verbs – zawiera długą listę phrasal verbs i mówi, czy są rozdzielane czy nie: