Posted on

Czasowniki regularne w przeszłości

Wyjaśnienie

Czas past simple używamy do mówienia o czynnościach z przeszłości, w tym starych nawykach. 

Nieregularne czasowniki w czasie przeszłym bierzemy z drugiej kolumny, a do regularnych czasowników dodaje się końcówkę -ed.

Ta forma jest używana ze wszystkimi osobami. Kilka przykładów: 

 • Maria learned something interesting today. 
 • His wife visited us yesterday.

Tylko jedna końcówka, ale 3 różne wymowy. 

Od czego zależą? Od dźwięków (w angielskim bazujemy nie na tym jak piszemy, tylko jak wymawiamy) na końcu rdzenia czasownika: 

 • gdy rdzeń kończy się na głoskę dźwięczną (czyli samogłoski, oraz spółgłoski: b, g, j, l, m, n, w, …) to kończymy miękkim d
  • przykłady: learned, borrowed
 • gdy rdzeń kończy sie na głoskę bezdźwięczną( np. p, k, f, s, …) to na końcu słyszymy t
  • przykłady: stopped, cooked
 • a gdy na końcu rdzenia już słychać d lub t to wtedy dokładamy jeszcze jeden dźwięk i wychodzi yd
  • przykłady: included, started

W pytaniach zamiast końcówek lub 2giej formy używamy operator did. Powiemy coś w stylu: 

 • Did you start that book?
 • Did she learn anything new? 

W przeczeniach znowu nie ma ani końcówek ani 2giej formy. W zamian jest operator did połączony z not, czyli didn’t:

 • I didn’t cook anything.
 • You didn’t text me about tomorrow. 

Kilka ćwiczeń