Posted on

Strona bierna w języku angielskim – English passive voice

W każdym zdaniu, które konstruujemy musimy użyć dwa elementy, bez nich zdanie nie jest zdaniem. Te elementy to:

 • podmiot (rzeczownik) i
 • orzeczenie (czasownik).

W większości przypadków w zdaniu angielskim podmiot jest wyraźnie sprecyzowany, wyjątkiem jest tryb rozkazujący, gdzie jest on domniemany.

Dodatkowo, w większości przypadków nasze zdania mówią o drugim rzeczowniku, który nazywamy dopełnieniem.

Jak je rozróżnić?

 • Podmiot coś robi, wykonuje jakąś czynność:
  • She runs fast.
  • My mum doesn’t like cake.
 • Dopełnienie, to ktoś, dla kogo podmiot coś robi:
  • We visit them every summer.
  • Most parents bring up their children as best as they can.

Przeważnie podmiot ma duże znaczenie w tym, co mówimy, dlatego też najczęściej używamy tzw. stronę czynną. Cztery przykłady powyżej są w stronie czynnej.

 

Czasem jednak nie wiemy, kto zrobił, to o czym mówimy, albo ważniejsze jest to, komu to zrobił. Wtedy użyjemy stronę bierną. Kilka przykładów:

 • The Mona Lisa was painted between 1503 and 1506.
 • This jumper was made in Scotland.
 • That newspaper is read by many people.

Żadne z powyższych zdań nie mówi, kto to robi. Gdybyśmy chcieli dodać wykonawcę, to moglibyśmy to zrobić za pomocą słowa by:

 • The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.

 

By powiedzieć coś w stronie biernej używamy czasownik BE i główny czasownik w formie imiesłowia. Jeśli jest regularny, ma końcówkę -ed, a jeśli nie jest regularny, to go szukamy w trzeciej kolumnie, pod nagłówkiem past participle.

Jedyną częścią odmienialną przez czasy jest BE, imiesłów się nie zmienia. Więc:

Tense Subject to BE main verb
in 3rd form
the rest of the sentence
Present
Simple I am worried about Bob.
Bob is bullied at work.
You are given advice.
Continuous I am being offered a promotion.
Maria is being trained as a hairdresser.
We are being watched by our competition.
Perfect The company has been sold for the second time.
They have been recorded during the interview.
Future Simple You will be seen by many
Past
Simple I was fined for speeding.
They were fired for skiving.
Continuous She was being admired at the party.
You were being upgraded to business class.
Modals
can It can be arranged tomorrow.
could The ball couldn’t be found in the grass.
must They must be sacked for negligence.