Posted on

Przyimki czasu – prepositions of time

Ćwiczenia:

Wiadomości teoretyczne: