Zoom – pierwsze uruchomienie

Instalacja programu

1. Użyj podany (w e-mailu) link. 

Powinna rozpocząć się instalacja programu Zoom
zoom-01
Jeśli utkniesz na tym ekranie, kliknij na niebieski napis download & run Zoom

Kolejny ekran powinien wyglądać podobnie do tego poniżej:

zoom-02Jeśli przez dłuższy czas nic się nie wydaży, to użyj niebieski link z napisem download here

2. Po instalacji program sam się powinien uruchomić. 

Przy pierwszym uruchomieniu pokaże się okno podobne do tego:

zoom-03 Zaznacz opcję Remember my choice for all links of this type i użyj klawisz Launch Application
Przy kolejnych uruchomieniach ten krok nie powinien się już powtórzyć.

3. Następnie pokaże się: 

zoom-04

4. Po połączeniu pokaże się okienko jak poniżej, wybierz:

zoom-05

Bez tego nie będziemy się słyszeć.

To wszystko 🙂

Wiadomości czatowe

Zgodnie z domyślnymi ustawieniami program nie zachowuje wiadomości czatowych. Można je zachować w pliku tekstowym klikając na More w dolnym prawym rogu okienka chatowego i wybranie opcji Save the chat

zoom-06

By robiło się to automatycznie, należy:

  1. stworzyć profil na stronie zoom.us
  2. zalogować się, 
  3. wejść w: My Profile
  4. wejść w: My Settings
  5. włączyć edycję sekcji In Meeting (Basic),
  6. zaznaczyć Auto saving chats i
  7. zachować zmiany
  8. użyć ten sam profil do uczestnictwa w zajęciach